முகப்பு கீதை மஹாத்மியம்

PostHeaderIcon கீதை மஹாத்மியம்

கீதை மஹாத்மியம்

(பகவத் கீதைக்கான புகழுரை)

PostHeaderIcon கீதை மஹாத்மியம் - 1

 

கீத-ஷாஸ்திரம் இதம் புண்யம் ய:
படேத் ப்ரயத: புமான் - பய-ஷோகாதி-வர்ஜித:

பகவத் கீதையின் உபதேசங்களை முறையாகப் பின்பற்றுபவன், வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு, அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான்.

சங்கரர் அருளிய கீதை மஹாத்மியம் - 1
(கீதைக்கான புகழுரை)

 

PostHeaderIcon கீதை மஹாத்மியம் - 2

 

கீதாத் யாயன-ஷீலஸ்ய
ப்ராணாயம-பரஸ்ய ச
நைவ ஸாந்தி ஹி பாபானி
பூர்வ-ஜன்ம-க்ருதானி ச

பகவத் கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால், பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜன்ம பாவங்கள் செயல் படாமல் போகும்.

சங்கரர் அருளிய கீதை மஹாத்மியம் - 2
(கீதைக்கான புகழுரை)

 

PostHeaderIcon கீதை மஹாத்மியம் - 3

மல-நிர்மோசனம் பும்ஸாம்
ஜல-ஸ்நானம் தினே தினே 
ஸக்ருத் கீதாம்ருத-ஸ்நானம்
ஸம்ஸார-மல-நாஷனம்

தினமும் குளிப்பதன் மூலம் ஒருவன் தன்னை சுத்தம் செய்துகொள்கிறான். ஆனால் கீதை எனும் புனித கங்கையில் ஒருமுறை குளிப்பதன் மூலம், ஜட வாழ்வின் களங்கங்கள் எல்லாவற்றையும் கழுவி விடுகிறான்.

ஆதிசங்கரர் அருளிய கீதை மஹாத்மியம்-3
(கீதைக்கான புகழுரை)

 

PostHeaderIcon கீதை மஹாத்மியம் - 4

கீதா ஸு-கீதா கர்தவ்யா
கிம் அன்யை: ஷாஸ்த்ர-விஸ்தரை:
யா ஸ்வயம் பத்மனாபஸ்ய
முக-பத்மாத் வினி:ஸ்ருதா

பரம புருஷ பகவானே கீதையை உபதேசித்திருப்பதனால், வேறு எந்த வேத நூலையும் படிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. பகவத் கீதையை தொடர்ந்து கவனத்துடன் கேட்பதும் படிப்பதுமே அவசியம். தற்போதைய யுகத்தில், பௌதிகச் செயல்களிலே மிகவும் ஆழ்ந்துள்ள மனித குலத்தினரால், எல்லா வேத நூல்களையும் படிப்பதென்பது இயலாது. ஆனால், இது தேவையானதுமல்ல. பகவத் கீதை என்னும் இந்த ஒரு நூலே போதுமானது. ஏனெனில், இஃது எல்லா வேத நூல்களின் சாரமும் முழுமுதற் கடவுளால் உபதேசிக்கப்பட்டதுமாகும்.

ஆதிசங்கரர் அருளிய கீதை மஹாத்மியம்-4
(கீதைக்கான புகழுரை)

 

PostHeaderIcon கீதை மஹாத்மியம் - 5

பாரதாம்ருத-ஸர்வஸ்வம்
விஷ்ணு-வக்த்ராத் வினி:ஸ்ருதம்
கீதா-கங்கோதகம் பீத்வா
புனர் ஜன்ம ந வித்யதே

"கங்கையின் நீரைக் குடிப்பவன் முக்தி அடைகிறான், இப்படியிருக்க பகவத் கீதையின் அமிர்தத்தை குடிப்பவரைப் பற்றி என்ன சொல்வது? பகவத் கீதை மஹாபாரதத்தின் அமிர்தம், இது மூல விஷ்ணுவான ஶ்ரீ கிருஷ்ணரால் உபதேசிக்கப்பட்டது." பகவத் கீதை முழுமுதற் கடவுளின் திருவாயிலிருந்து பொழிவது, கங்கையோ அவரது திருப்பாதங்களிலிருந்து வெளிப்படுவது. உண்மையில், முழுமுதற் கடவுளின் திருவாய்க்கும் திருப்பாதங்களுக்கும் வேறுபாடில்லாவிடினும், நமது பாரபட்சமற்ற ஆய்வின் மூலம் பகவத் கீதையை கங்கையைக் காட்டிலும் முக்கியமானதாக மதிக்கலாம்.

ஆதிசங்கரர் அருளிய கீதை மஹாத்மியம்-5

(கீதைக்கான புகழுரை)

 

PostHeaderIcon கீதை மஹாத்மியம் - 6

ஸர்வோபனிஷதோ காவோ
தோக்தா கோபால-நந்தன:
பார்தோ வத்ஸ: ஸுதீர் போக்தா
துக்தம் கீதாம்ருதம் மஹத்

"எல்லா உபநிஷத்துக்களின் சாரமான கீதோபநிஷத் என்றழைக்கப்படும் பகவத் கீதை, பசுவைப் போன்றது. இடையர் குலச் சிறுவனாக புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகின்றது. அர்ஜுனன் கன்று போன்றவன். அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத் கீதை எனும் அமிர்தப் பாலைக் குடிக்க வேண்டியவர்கள்.

ஆதிசங்கரர் அருளிய கீதை மஹாத்மியம்-6
(கீதைக்கான புகழுரை)

 

PostHeaderIcon கீதை மஹாத்மியம் - 7

ஏகம் சாஸ்த்ரம் தேவகீ-புத்ர-கீதம்
ஏகோ தேவோ தேவகீ-புத்ர ஏவ
ஏகோ மந்த்ரஸ் தஸ்ய நாமானி யானி
கர்மாப்-யேகம் தஸ்ய தேவஸ்ய ஸேவா

உலகம் முழுமைக்கும் ஒரே பொது நூல் இருக்கட்டும் - பகவத் கீதை. உலகம் முழுமைக்கும் ஒரே கடவுள் இருக்கட்டும் - ஶ்ரீ கிருஷ்ணர். அவரது திருநாமமான ஹரே கிருஷ்ண, ஹரே கிருஷ்ண, கிருஷ்ண கிருஷ்ண, ஹரே ஹரே / ஹரே ராம, ஹரே ராம, ராம ராம, ஹரே ஹரே என்ற ஒரு மந்திரம் மட்டும் இருக்கட்டும். அந்த முழுமுதற் கடவுளுக்கு தொண்டு செய்தல் என்னும் ஒரே ஒரு செயல் மட்டும் இருக்கட்டும்.

சங்கரர் அருளிய கீதை மஹாத்மியம் - 7
(கீதைக்கான புகழுரை)